november 12, 2020

Ismerjék meg a díjazottakat – Dr. Szacsvay Zsuzsanna, a szigetszentmiklósi Magyar-Finn Baráti Kör elnöke

2020. október 21-én rendeztük meg második alkalommal A Szigetszentmiklósi NŐ fotókiállítást. Nyolc olyan hölgyet díjaztunk, akik élete, munkássága példaértékű. Cikk sorozatunkban őket ismerhetik meg egy kicsit jobban. A képeket november 21-ig lehet megnézni a Sárgaházban.

Dr. Szacsvay Zsuzsanna 1973-ban, az egyetem elvégzése után lett a Pestvidéki Gépgyár üzemorvosa. 1977-ben költözött Szigetszentmiklósra, mert a gyár 1974-ben őket is bevette a munkáslakásépítő szövetkezetébe. Sok PG-ssel dolgoztak együtt az Ifjúság útján épülő ház építkezésén, és ez a 36 család a beköltözés után is jó közösség maradt.

A gyár Vöröskereszt szervezetének elnökeként részt vett a véradások szervezésében, az üzemi elsősegélynyújtók évente ismétlődő képzésében, egészségnevelő cikkeket írt a gyári lapba. Számára mindig örömet okozott azt látni, milyen sikeresek a véradások, mennyire szívesen vesznek részt a dolgozók az elsősegélynyújtó képzéseken és mennyire büszkék arra, hogy milyen sikeresen sajátították el az elsősegélynyújtás fogásait. A Magyar Vöröskereszttől először 1977-ben „Kiváló egészségnevelő munkáért” kitüntető jelvényt, majd később 2004-ben „A véradó mozgalomért” ezüst emlékérmet kapott.

A jogszabályok változása úgy hozta, hogy 1996-tól egyéni vállalkozásba kényszerült. Attól fogva az egyre fogyatkozó dolgozói létszámú gyár mellett egyre több szigetszentmiklósi cég, intézmény, köztük az önkormányzat és több önkormányzati intézmény üzemorvosi munkáját is ő végezte. Üzemorvosként végzett gyógyító-megelőző munkájáért 1985-ben egészségügyi miniszteri dicséretet kapott, a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaságtól pedig 2015-ben megkapta a szakma legnagyobb elismerését, a Tóth Imre Emlékérmet.

Ugyanabban az évben kapta meg a Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díjat is, ami azért esett neki nagyon jól, mert a helyi emberek elismerését és megbecsülését jelezte számára.

Hosszan volt üzemorvos, 45 évig: 1973-tól egészen 2018-ig. Azóta teljes jogú és abszolút nyugdíjas nagymama. Szigetszentmiklós közéletében rövid ideig, 1990–1994 között a város első szabadon választott önkormányzatának egyik bizottsági tagjaként vett részt. Most is őrzi azt az emléklapot, amit az önkormányzattól akkor kapott ezért a tevékenységéért. Jelenleg a szigetszentmiklósi Magyar–Finn Baráti Kör jelent számára hivatalos tevékenységet, melynek 1992 óta a tagja, később vezetőségi tagja, majd 2013 óta elnöke. Ez az egyesület egy olyan civil szervezet, melynek tagjai igazi jó barátai egymásnak, amellett, hogy közös a finn és magyar történelem, kultúra és természeti szépségek iránti érdeklődésük is. A csaknem 30 év alatt sok szép közös élmény kovácsolta eggyé a csapatot és szerzett számukra kedves finn barátokat.

Dr. Szacsvay Zsuzsannát azért szerettük volna bemutatni A Szigetszentmiklósi NŐ fotókiállítás keretein belül, mert egyike azoknak, akik szívesen vállalnak szerepet a város életében. Több cikluson keresztül segítette a helyi választási bizottság munkáját is, mindig a lakosság érdekeit szem előtt tartva. Egyesületi vezetőként pedig arra is törekszik, hogy minél szorosabb legyen az együttműködés a civil szervezetek között.

You may also like...